Werknemers met financiële zorgen?

Enkele feiten op een rij:

 • 10 procent van de Nederlandse huishoudens kan de maandelijkse vaste lasten niet meer betalen
 • 62 procent van de bedrijven in Nederland heeft te maken met één of meerdere medewerkers met schulden
 • 1 tot 3 uur extra administratie voor bedrijven voor het verwerken van loonbeslag
 • ziekteverzuim door schulden 9 tot 14 dagen per jaar per werknemer
 • 12 procent toename van diefstal, fraude en integriteitsrisico’s bij medewerkers met schulden
 • 17 procent van de medewerkers met schulden vraagt de werkgever om voorschot op salaris
 • 16 procent van de medewerkers met schulden hebben concentratieproblemen
 • 15 procent van de medewerkers met schulden zijn stressgevoelig
 • 9 procent van de medewerkers met schulden vraagt de werkgever om voorschot op vakantiegeld of eindejaarsuitkering
 • voltijds werkende werknemer met een modaal inkomen met schulden kost bedrijf al snel €13.000 per jaar
Bron: Nibud 2017

 

Ook op zoek naar hulp voor werknemers met financiële zorgen?

Neem dan hier contact met ons op. We maken snel een afspraak om persoonlijk alle mogelijkheden met u te bespreken.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Indien uw bedrijf te maken heeft met loonbeslagen dan heeft dat niet alleen consequenties voor uw werknemer. U als werkgever heeft direct en indirect te maken met de gevolgen. Deze gevolgen voor u als werkgever, zijn er echter al lang voordat een loonbeslag gelegd wordt. Het is bekend dat werknemers met financiële stress beduidend minder goed functioneren op de werkvloer. Deze spanningen en stress zorgen voor minder capaciteit bij uw werknemer, verminderde concentratie, meer verzuim. Dit betekent voor u, hogere kosten door ziekteverzuim, artsenbezoek, hogere administratiekosten, hogere personeelskosten.

Samenwerken met Durlinger financieel beheer betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen. U bewijst uw medewerkers met schulden persoonlijk een grote dienst, wanneer u hen onze hulp aanbiedt. Maar het komt zeker ook het bedrijfsresultaat van uw bedrijf ten goede.

De aanpak van Durlinger financieel beheer is uniek. We helpen uw medewerker bij (dreigende) schulden. Naast daadwerkelijke hulp en praktisch advies, richten we ons ook op de zelfredzaamheid van de medewerker.

Uiteraard wordt de privacy van uw werknemer gewaarborgd door Durlinger financieel beheer. Inhoudelijke informatie van een dossier wordt nooit gedeeld met derden, tenzij op uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek en goedkeuring van de werknemer.

 

Waarin onderscheiden wij ons van andere (schuld)hulpverleners ?

 • geografisch bereik
  Durlinger financieel beheer is werkzaam in de gehele provincie Limburg. Niet al uw werknemers wonen namelijk in eenzelfde plaats. Door in een groot gebied te opereren biedt Durlinger financieel beheer, ongeacht de woonplaats van een hulpvrager een vertrouwd gezicht met de voordelen van een provinciaal opererende organisatie.
 • diversiteit in aanbod diensten
  We zetten alle mogelijke hulpmiddelen en contacten in om zo passend mogelijk te werk te gaan en de problematiek zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Van Budgetcoaching tot en met de Wettelijke schuldsanering; we hebben alle expertises in huis. Voor de verschillende problemen bieden wij een breed scala aan oplossingen middels onze diverse diensten. Ook kunnen wij u ontzorgen met gekwalificeerde externe vertrouwenspersonen en geregistreerde casemanagers verzuim.
 • ketenpartners
  Alle ketenpartners worden zorgvuldig geselecteerd op hun specialisatie, vakkennis en betrokkenheid. Door met een groot aantal ketenpartners in de verschillende disciplines en regio’s te werken kunnen hulpvragers uit de hele provincie altijd bij ons terecht met specifieke financiële hulpvragen. Door de gezamenlijke ervaring en expertise van al onze ketenpartners is Durlinger financieel beheer een unieke financiële hulpverlener in Limburg.
 • professionaliteit / certificering
  Alle ketenpartners waar Durlinger financieel beheer mee samenwerkt zijn gekwalificeerd in hun discipline en worden regelmatig bijgeschoold. Hiermee wordt tevens de wettelijke certificering en benoembaarheid gewaarborgd. Door de professionele aanpak wordt een cliënt sneller en beter geholpen. Ondanks de schaalgrootte blijft een hulpvrager steeds verzekerd van een persoonlijke benadering.
 • visie, zelfredzaamheid werknemer
  De visie van Durlinger financieel beheer is om hulpvragers zo snel mogelijk een oplossing voor hun financiële problemen te bieden en uiteindelijke naar hun zelfredzaamheid te werken.
  Snel reageren op hulpvragen is in dit soort kwesties cruciaal.
 • laagdrempeligheid
  Durlinger financieel beheer is laagdrempelig voor hulpvragers. De persoonlijke benadering bevordert het vertrouwen tussen de hulpvrager en onze ketenpartners. Vertrouwen is namelijk van groot belang bij het oplossen van financiële problemen.
 • effectiviteit
  Door tijdrovende en bureaucratische procedures te mijden en dankzij het vakmanschap van onze ketenpartners komen we meteen tot de kern van de zaak. Zo kunnen we snel met de daadwerkelijke hulp starten. Dit verbetert de functionaliteit van uw werknemer op de werkvloer.

 

Hoe ziet de samenwerking met Durlinger financieel beheer er uit ?

 • raamovereenkomst
  In een raamovereenkomst leggen we onze afspraken vast. Hierin staat dat Durlinger financieel beheer uw vaste partner wordt om de financiële onrust bij uw werknemers te bestrijden. Verder staan hierin details vermeld over bijvoorbeeld de responstijd na een melding, de intakelocatie en meer. Zo weten we wat we van elkaar mogen verwachten.
 • intake op locatie
  De eerste gesprekken tussen hulpvragers en Durlinger financieel beheer gebeuren, waar mogelijk op locatie binnen uw bedrijf. U hoeft geen extra verlof te geven voor deze gesprekken, maar binnen een, maximaal twee uur is de werknemer weer functioneel.
 • zichtbaarheid voor preventieve hulp
  Door met posters zichtbaar te zijn op de werkvloer en door in uw nieuwsbrief te worden opgenomen als uw samenwerkingspartner voor financiële zorgverlening, kunnen we preventief te werk gaan. Vaak kunnen we hierdoor al loonbeslag voor zijn. Werknemers melden zich makkelijker bij ons.
 • vertrouwd gezicht
  Door de regelmatige aanwezigheid van onze intakeconsulent wordt deze langzaam maar zeker een vertrouwd gezicht bij uw werknemers en zal er steeds makkelijker en sneller advies gevraagd worden indien er zich financiële problemen aandienen. Durlinger financieel beheer is niet alleen binnen uw onderneming, maar in de gehele provincie de vertrouwde financiële zorgverlener.
 • één aanspreekpunt
  Durlinger financieel beheer is en blijft te allen tijde het aanspreekpunt voor u als onderneming, maar ook voor de hulpvragers. Ongeacht bij welke ketenpartner uw werknemer is ondergebracht voor hulp, wij blijven het gehele hulpverleningstraject begeleiden en monitoren.
 • gratis informatie avonden
  Naast de ingeplande intakegesprekken met uw werknemers, kan Durlinger financieel beheer ook gratis informatieavonden verzorgen voor uw werknemers. De verschillende ketenpartners zullen dan de nodige uitleg geven en vragen beantwoorden. Een persoonlijk gesprek met een intakeconsulent kan daaruit voortkomen.
 • regelmatig contact
  Regelmatige informatie uitwisseling tussen uw verantwoordelijke personeelsfunctionaris en onze contactpersoon, leidt tot een nauwere samenwerking waardoor mogelijke nieuwe kwesties sneller en nog efficiënter kunnen worden behandeld.
 • klankbord en vraagbaak
  Durlinger financieel beheer dient ook als klankbord en is de vraagbaak voor uw organisatie als het gaat om de schuldenproblematiek bij personeel. Intern beleid kan met onze expertise worden afgestemd op specifieke situaties binnen uw onderneming.
 • bekendheid als maatschappelijk verantwoorde onderneming
  Door de ruchtbaarheid die u bij diverse media platforms geeft aan de samenwerking met Durlinger financieel beheer, wordt u al snel aangemerkt als een maatschappelijk verantwoorde onderneming. U bent betrokken bij het welbevinden van uw werknemers. Financiële rust is een groot goed voor werknemers en dit komt uw onderneming uiteindelijk weer ten goede in het bedrijfsresultaat.